Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Иван Дановски

Дата на публикуване: 15.12.2020 13:41
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 06.12.2019г.

Декларация №42 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 28.02.2020г.

Декларация №72 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 30.11.2020г.

Декларация №81 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 26.02.2021г.

Декларация №95 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.04.2021г.

Декларация №96 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.04.2021г.

Декларация №97 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.04.2021г.

Декларация №98 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.04.2021г.

Наименование Брой тегления
Декларация по чл. 65 от З__КОНПИ - Иван Дановски.pdf 218 Изтегли документ с име "Декларация по чл. 65 от З__КОНПИ - Иван Дановски.pdf"
Декл. по чл. 65 ЗПКОНПИ - Дановски - 4.pdf 263 Изтегли документ с име "Декл. по чл. 65 ЗПКОНПИ - Дановски - 4.pdf"
Декл. по чл. 65 ЗПКОНПИ - Дановски - 3.pdf 239 Изтегли документ с име "Декл. по чл. 65 ЗПКОНПИ - Дановски - 3.pdf"
Декл. по ЗПКОНПИ - Дановски - 1.pdf 284 Изтегли документ с име "Декл. по ЗПКОНПИ - Дановски - 1.pdf"
Декл. по чл. 65 ЗПКОНПИ - Дановски - 2.pdf 276 Изтегли документ с име "Декл. по чл. 65 ЗПКОНПИ - Дановски - 2.pdf"