Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Профил на купувача

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2020 г.“, във връзка с обява изх. № 0400-73/ 12.06.2020 г.
11.09.2020

Открита процедура с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални услуги, предоставяни от Община Кнежа по седем обособени позиции
30.07.2020
Открита процедура с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални услуги, предоставяни от Община Кнежа по седем обособени позиции Обособена позиция № 1: Месо, риба, месни продукти ; Обособена позиция № 2: Мляко, млечни продукти и яйца; Обособена позиция № 3: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 4: Консервирани плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 5: Пакетирани хранителни стоки, подправки и за-харни изделия; Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 7: Доставка на хранителни продукти за потребителите на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“, Уникален № 00672-2020-0004

30.07.2020г.

Решение №273 от 28.07.2020г.

Доклад утвърден на 28.07.2020г.

Протокол съставен на 27.07.2020г.

05.05.2020г.

Решение №179 от 30.04.2020г.

Обявление №0400-58 от 30.04.2020г.

Документация за участие

Образци за подготовка на оферта

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на спортните игрища в ОУ "Васил Левски", гр. Кнежа и ОУ "Отец Паисий", гр. Кнежа“, във връзка с обява изх. № 0400-72/ 12.06.2020 г.
29.07.2020

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение СМР по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични платна и тротоари, уникален № 00672-2018-0002
20.07.2020

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на Детска градина „Звездица” с официален адрес гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров” №36, по четири обособени позиции“, уникален № 00672-2018-0014
14.07.2020

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на СМР за изпълнение на проект “ Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/ детски заведения на територията на Община Кнежа, съгласно изготвени доклади за енергийно обследване по д-р No:255/29.12.2014г., подобект: Детска градина „Звездица” с официален адрес гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров” №36“, уникален № 00672-2018-0012
14.07.2020

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?