Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Профил на купувача


07.12.2021

02.10.2020
Открита процедура с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални услуги, предоставяни от Община Кнежа по седем обособени позиции Обособена позиция № 1: Месо, риба, месни продукти ; Обособена позиция № 2: Мляко, млечни продукти и яйца; Обособена позиция № 3: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 4: Консервирани плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 5: Пакетирани хранителни стоки, подправки и за-харни изделия; Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 7: Доставка на хранителни продукти за потребителите на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“, Уникален № 00672-2020-0004

02.10.2020

Договор №119 от 10.09.2020г.

30.07.2020г.

Решение №273 от 28.07.2020г.

Доклад утвърден на 28.07.2020г.

Протокол съставен на 27.07.2020г.

05.05.2020г.

Решение №179 от 30.04.2020г.

Обявление №0400-58 от 30.04.2020г.

Документация за участие

Образци за подготовка на оферта