Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ДО ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КНЕЖА И ВКЛЮЧВАНЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА", Уникален № 00672-2020-0003


Наименование Брой тегления
обявление за приключване на договор.pdf 97 Изтегли документ с име "обявление за приключване на договор.pdf"