Защита на лични данни

Виртуална Разходка

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, НОРМАТИВНА УРЕДБА И ЖАЛБИ

Дата на публикуване: 15.12.2020 13:41

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, НОРМАТИВНА УРЕДБА И ЖАЛБИ

 

  1. Величко Андреев – Председател
  2. Андрей Беленски – Зам.-председател
  3. Юли Горнишки
  4. Иван Дановски
  5. Росен Пещенски