Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Проект: "Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа"

Дата на публикуване: 02.11.2021 13:35




Започна изпълнението на проект за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

 

            През м.октомври 2021 г. стартира изпълнението на проект „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа“, чиято основна цел е обхващане, задържане и реинтеграция в образователната система на децата и учениците от етническите малцинства в Община Кнежа, намиращи се в уязвимо социално положение. Проектът се финансира от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и е на стойност 10 000 лв. Безвъзмездната помощ ще се използва за изпълнение на заложените в проекта дейности по организиране и провеждане на лятна еко занималня и летен приключенски лагер в мултикултурна среда, мотивация за продължаване на образованието в гимназиален етап и във висши училища. Проектът е насочен към деца и ученици от етническите малцинства, които се намират в уязвимо социално положение и за които съществува риск от отпадане от образователната система, или показват слаби образователни резултати, поради изоставане в учебния материал по различни причини. Предвидените дейности са съобразени с потребностите на целевите групи, както и с целите на проекта. Ще се изпълняват в рамките на 12 месеца и ще обхванат общо 150 лица от всички населени места в общината. Предвижда се провеждане на мероприятия по подкрепа, информиране, мотивиране, стимулиране и подготовка на учениците от етническите малцинства в социално уязвимо положение за продължаване на образованието. С цел обхващане и задържане на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система, се планира провеждане на лятна еко занималня и летен приключенски лагер на територията на Лесопарк „Гергана“. Лятната еко занималня е форма на занимание на децата с разнообразни дейности, водени от обучени специалисти и педагози. Тя ще ангажира участниците с арт занимания, спортни игри със състезателен характер, образователни занимания, народни танци и зумба, конна езда. Летният приключенски лагер ще е за ученици до 12 г. и ще включва активност на открито – риболов, ориентиране с компас, скаутски игри, опознаване на растителността в лесопарк „Гергана“ и животните, обитаващи зоопарка в него.

            Реализацията на проекта ще спомогне за осигуряване на ефективен процес на обхващане, задържане и реинтеграция на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система и равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда.

27.10.2021 г.



 1. жа\"... - Текуща страница
 2. Детски кът в Община Кнежа отвори врати
 3. Обява за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.
 4. Улично осветление
 5. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 6. Детски кът в Община Кнежа
 7. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 8. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 9. Процедури за подбор
 10. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 11. Информация за дарение
 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 14. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 15. Документи за кандидатстване
 16. Програма РОМАКТ
 17. Списък на одобрените кандитати
 18. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 19. Покана за изразяване на интерес.
 20. Край на ремонтните дейности
 21. Първа копка
 22. Първа копка
 23. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 24. COVID-19-Дарение
 25. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 26. Осигуряване на топъл обяд
 27. Проект „Приеми ме 2015“
 28. "Процедура Независим живот"
 29. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 30. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 31. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 32. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 33. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 34. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 35. Стартира приемане на заявления