Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Програма РОМАКТ

Дата на публикуване: 15.12.2020 13:41

ПОРЕДНА ПОДКРЕПА ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА
COVID-19

Възникналата ситуация с обявяването на пандемия заради COVID-19 и мащабите на последствията от това, изискват да се предприемат мерки за справянето със ситуацията и минимизиране на негативните последствия. Един от основните приоритети за справяне с пандемията е да мобилизираме усилията си и да се стремим да задоволим най-належащите нужди на хората от уязвимите групи, включително и тези от ромски и турски произход, които не могат сами да се справят с тях. Целта на общината е да съхраним здравето на хората от уязвимите групи при спазване на принципите за равни възможности и недопускане на дискриминация. В тази връзка помощ за това ни оказа Фондът за Малки Грантове на Програма РОМАКТ, който ни осигури финансов ресурс в размер на 2 540 евро, предоставени от Съвета на Европа за изпълнение на Инициативата за противодействие на пандемията от COVID-19  в ромските общности. Преди дни беше подписано и споразумение за безвъзмездно предоставяне на финансова подкрепа между кмета на Община Кнежа и г-н Торстен Афербах – представител на Съвета на Европа. С предоставените средства ще бъдат закупени хранителни продукти от първа необходимост, санитарни материали и лични предпазни средства за лица от малцинствените групи в община Кнежа.


„Този документ е изготвен с финансовата помощ от съвместен проект между Европейския съюз и Съвета на Европа. Мненията, изразени тук, по никакъв начин не могат да бъдат възприети за официалното становище на Европейския съюз или Съвета на Европа “.


 1. Програма РОМАКТ - Текуща страница
 2. Топъл Обяд 2021-2027г.
 3. Детски кът в Община Кнежа отвори врати
 4. Обява за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.
 5. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 6. Улично осветление
 7. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 8. Детски кът в Община Кнежа
 9. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 10. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 11. Процедури за подбор
 12. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 13. Информация за дарение
 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 16. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 17. Документи за кандидатстване
 18. Списък на одобрените кандитати
 19. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 20. Покана за изразяване на интерес.
 21. Край на ремонтните дейности
 22. Първа копка
 23. Първа копка
 24. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 25. COVID-19-Дарение
 26. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 27. Осигуряване на топъл обяд
 28. Проект „Приеми ме 2015“
 29. "Процедура Независим живот"
 30. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 31. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 32. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 33. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 34. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 35. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 36. Стартира приемане на заявления