Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Проект „Създаване на социално предприятие "Шивашки цех" в Община Кнежа“

Дата на публикуване: 12.07.2018 08:29

26.04.2018г.

Проект „Създаване на социално предприятие "Шивашки цех" в Община Кнежа“
BG05M9OP001-2.010-0302-C01
С изпълнението на проекта община Кнежа има за цел да създаде социално предприяте - шивашки цех, който да отразява социалната роля и загриженост на общината, като предостави нови услуги със социална възвращаемост, наеме нови служители, квалифицира ги и оборудва работните им места с високотехнологично оборудване, а от друга страна да спомогне за преодоляването на високите нива на безработица и по-лесна интеграция на пазара на труда.
 
 
 
Обща стойност: 195 385,53 лв., от които
166 077,70 лв. европейско и
  29 307,83 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 25.04.2018 година
Край: 25.06.2019 година 1. Проект „Създаване на социално предприятие \"Шивашки цех\" в Община Кнежа“ - Текуща страница
 2. Топъл Обяд 2021-2027г.
 3. Детски кът в Община Кнежа отвори врати
 4. Обява за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.
 5. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 6. Улично осветление
 7. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 8. Детски кът в Община Кнежа
 9. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 10. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 11. Процедури за подбор
 12. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 13. Информация за дарение
 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 16. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 17. Документи за кандидатстване
 18. Програма РОМАКТ
 19. Списък на одобрените кандитати
 20. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 21. Покана за изразяване на интерес.
 22. Край на ремонтните дейности
 23. Първа копка
 24. Първа копка
 25. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 26. COVID-19-Дарение
 27. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 28. Осигуряване на топъл обяд
 29. Проект „Приеми ме 2015“
 30. "Процедура Независим живот"
 31. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 32. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 33. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 34. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 35. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 36. Стартира приемане на заявления