Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Съобщения по ДОПК

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 27.11.2020г.
27.11.2020
До Албена Маринова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1496-2/20.11.2020г.

До Анета Богомилова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1461-2/20.11.2020г.

До Арсен Христов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1572-2/20.11.2020г.

До Борис Благиев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1447-2/20.11.2020г.

До Борислав Петров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1490-2/20.11.2020г.

До Борислав Папарашков за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1504-2/20.11.2020г.

До Данаил Николов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1568-2/20.11.2020г.

До Златко Младенов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1495-2/20.11.2020г.

До Златко Дудов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1499-2/20.11.2020г.

До Илиян Шарабанов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1573-2/20.11.2020г.

До Йордан Манчев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1505-2/20.11.2020г.

До Митко Лалов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1441-2/20.11.2020г.

До Никола Дудов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1498-2/20.11.2020г.

До Роман Николов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1585-2/20.11.2020г.

До Снежана Стоянова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1591-2/20.11.2020г.

До Снежанка Петрова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1492-2/20.11.2020г.

До Таня Светлинова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1469-2/20.11.2020г.

До Цветан Стоянов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1507-2/20.11.2020г.

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 20.11.2020г.
20.11.2020
До Евда Миткова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1527-2/20.11.2020г.

До Васил Димитров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1502-2/20.11.2020г.

До Людмил Пантов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1526-2/20.11.2020г.

До Юлия Балевска за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1508-2/20.11.2020г.

До Петър Петров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1578-2/20.11.2020г.

До Юлия Кирова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1532-2/20.11.2020г.

До Георги Петров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1531-2/20.11.2020г.

До Йордан Петров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1582-2/20.11.2020г.

До Валентин Маринов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1547-2/20.11.2020г.Съобщения по чл.32 от ДОПК от 28.10.2020г.
28.10.2020
До Милан Илиев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1327-2/28.10.2020г.

До Йосиф Борисов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1363-2/28.10.2020г.

До Ева Нецова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1454-2/28.10.2020г.

До Пламен Орлов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1489-2/28.10.2020г.

До Веселин Станчев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1501-2/28.10.2020г.

До Тихомир Тодоров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1560-2/28.10.2020г.

До Мариана Рашева за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1561-2/28.10.2020г.

До Илиян Бучелски за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1727-2/28.10.2020г.

До Кольо Кольов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1737-2/28.10.2020г.

До Мирела Кольова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1738-2/28.10.2020г.

До Велизар Станчев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1739-2/28.10.2020г.

До Николай Балевски за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1757-2/28.10.2020г.

До Тодор Върбанов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1760-2/28.10.2020г.

До Иван Иванов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1761-2/28.10.2020г.

До Валери Бебов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1768-2/28.10.2020г.


Съобщения по чл.32 от ДОПК от 20.10.2020г.
20.10.2020
До Анита Кутева за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1686-2/20.10.2020г.

До Красимир Лаков за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1638-2/20.10.2020г.

До Митко Николов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1640-2/20.10.2020г.

До Илиян Горнишки за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1562-2/20.10.2020г.

До Данко Петров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1639-2/20.10.2020г.

До Светослав Тафраджийски за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1724-2/20.10.2020г.

До Детелина Грамовска за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1754-2/20.10.2020г.

До Славей Димитров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1685-2/20.10.2020г.

До Севдалина Радостинова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1689-2/20.10.2020г.

До Пенка Стоянова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1617-2/20.10.2020г.

До Кирил Мицаркин за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1636-2/20.10.2020г.

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?