Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 20.11.2020г.

До Евда Миткова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1527-2/20.11.2020г.

До Васил Димитров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1502-2/20.11.2020г.

До Людмил Пантов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1526-2/20.11.2020г.

До Юлия Балевска за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1508-2/20.11.2020г.

До Петър Петров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1578-2/20.11.2020г.

До Юлия Кирова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1532-2/20.11.2020г.

До Георги Петров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1531-2/20.11.2020г.

До Йордан Петров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1582-2/20.11.2020г.

До Валентин Маринов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1547-2/20.11.2020г.

 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)