Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Добромир Грамов

Дата на публикуване: 15.12.2020 13:41
Декларация №6 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.11.2019г.

Декларация №7 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.11.2019г.

Декларация №35 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.12.2019г.

Декларация №37 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 11.02.2020г.

Декларация №43 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 31.03.2020г.

Декларация №51 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 30.06.2020г.

Декларация №75 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 30.11.2020г.

Декларация №78 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 26.02.2021г.

Декларация №80 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 26.02.2021г.

Декларация №83 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 01.03.2021г.

Декларация №89 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.04.2021г.

Декларация №90 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 29.04.2021г.

Декларация №106 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 30.07.2021г.

Декларация №107 за самотвод по чл.65 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 30.07.2021г.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество- от 06.12.2019г.

Наименование Брой тегления
Декларация по чл. 65 от З__КОНПИ - Добромир Грамов.pdf 296 Изтегли документ с име "Декларация по чл. 65 от З__КОНПИ - Добромир Грамов.pdf"
Декларация за самоотвод по чл. 65 от ЗПКОНПИ - Грамов 2.pdf 307 Изтегли документ с име "Декларация за самоотвод по чл. 65 от ЗПКОНПИ - Грамов 2.pdf"
Декларация по чл. 65 ЗПК__НПИ - Добромир Грамов (2).pdf 385 Изтегли документ с име "Декларация по чл. 65 ЗПК__НПИ - Добромир Грамов (2).pdf"
Декларация по чл. 65 ЗПК__НПИ - Добромир Грамов.pdf 338 Изтегли документ с име "Декларация по чл. 65 ЗПК__НПИ - Добромир Грамов.pdf"
Декларация за самоотвод по чл. 65 от ЗПКОНПИ - Грамов - 1.pdf 281 Изтегли документ с име "Декларация за самоотвод по чл. 65 от ЗПКОНПИ - Грамов - 1.pdf"
Декл. чл. 65 ЗПКОНПИ - Грамов 1.pdf 293 Изтегли документ с име "Декл. чл. 65 ЗПКОНПИ - Грамов 1.pdf"
Декл. чл. 65 ЗПКОНПИ - Грамов 2.pdf 349 Изтегли документ с име "Декл. чл. 65 ЗПКОНПИ - Грамов 2.pdf"