Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Обявления

Обявление по Заповед №39 от 12.10.2020 г.
12.10.2020

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост
06.10.2020

Заповеди, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на сключените доброволни споразумения и/или одобрени служебни разпределения за землищата в община Кнежа
06.10.2020

Съобщение за издадена Заповед №4 от 01.10.2020г.
01.10.2020

Търг с явно наддаване за продажба на имот публична общинска собственост
24.09.2020

Разрешение за строеж №28
24.09.2020

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?