Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Ремонт на ПГЗ "Стефан Цанов"

/assets/uploaded_images/header - Remont St Tsanov.png

ОБЩИНА КНЕЖА ЩЕ ПОЛУЧИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТ НА ПГЗ „СТЕФАН ЦАНОВ“

 

 

            На 14.12.2016 г. Кметът на Община Кнежа – г-н Илийчо Лачовски подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 299 678 лв. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът предвижда извършване на ремонт, подобряване на енергийната ефективност и модернизация на учебната сграда на ПГЗ „Стефан Цанов“-гр.Кнежа. Дейностите по проекта ще се изпълняват в продължение на 24 месеца, в които ще бъде извършено проектирането на строително-ремонтните работи, тяхното изпълнение и доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане на класните стаи и учебните кабинети в училището. Основната цел, която община Кнежа си е поставила при изпълнение на проекта е подобряване на образователната среда за осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение.

 Очакваните резултати след изпълнението на проекта са подобрена енергийна ефективност в сградата на училището за постигане на оптимална икономия на енергия, осигурена достъпна среда за хора с увреждания, осигурена на пълноценна интеграция  и социализация на учениците от различните малцинствени групи, както и подобрена материално-техническата база в училището. По този начин ще се постигне цялостна модернизация на образователната инфраструктура, което е в съответствие с приоритетите на ОП „Региони в растеж“. Проектът е от изключителна важност за община Кнежа и неговото изпълнение ще доведе до подобряване на образователната среда в ПГЗ „Стефан Цанов“, превръщайки го в привлекателно място за висококачествено обучение и развитие на професионалното образование в региона.

/assets/uploaded_images/footer - Remont St Tsanov.png


 1. Основна рубрика: Инвестиционни проекти
 2. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 3. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 4. Процедури за подбор
 5. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 6. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 7. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 8. Информация за дарение
 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 11. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 12. Документи за кандидатстване
 13. Програма РОМАКТ
 14. Стартира приемане на заявления
 15. Списък на одобрените кандитати
 16. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 17. Покана за изразяване на интерес.
 18. Край на ремонтните дейности
 19. Първа копка
 20. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 21. COVID-19-Дарение
 22. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов" - Текуща страница
 23. Осигуряване на топъл обяд
 24. Проект „Приеми ме 2015“
 25. "Процедура Независим живот"
 26. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 27. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 28. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)