Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Планове и стратегии

Oбщински план за противодействие на тероризма на Община Кнежа
23.06.2020


Доклад от измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Община Кнежа за 2019г.
10.04.2020

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кнежа 2014-2020 г. за 2019 г.
07.04.2020


Програма за управление на Община Кнежа 2019-2023 г.
14.02.2020

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?