Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Планове и стратегии


Годишен план за дейността на звено вътрешен одит
27.06.2019

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кнежа 2014-2020 г. за 2018 г.
15.04.2019

Годишен план за ползване на дървесина на Община Кнежа за 2019г.
05.03.2019


Годишен план за дейността на звено вътрешен одит
16.04.2018

Избори
Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?