Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 27.11.2020г.

До Албена Маринова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1496-2/20.11.2020г.

До Анета Богомилова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1461-2/20.11.2020г.

До Арсен Христов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1572-2/20.11.2020г.

До Борис Благиев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1447-2/20.11.2020г.

До Борислав Петров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1490-2/20.11.2020г.

До Борислав Папарашков за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1504-2/20.11.2020г.

До Данаил Николов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1568-2/20.11.2020г.

До Златко Младенов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1495-2/20.11.2020г.

До Златко Дудов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1499-2/20.11.2020г.

До Илиян Шарабанов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1573-2/20.11.2020г.

До Йордан Манчев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1505-2/20.11.2020г.

До Митко Лалов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1441-2/20.11.2020г.

До Никола Дудов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1498-2/20.11.2020г.

До Роман Николов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1585-2/20.11.2020г.

До Снежана Стоянова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1591-2/20.11.2020г.

До Снежанка Петрова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1492-2/20.11.2020г.

До Таня Светлинова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1469-2/20.11.2020г.

До Цветан Стоянов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1507-2/20.11.2020г.
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)