Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ГР. ОРЯХОВО”, уникален № 00672-2018-0016


Наименование Брой тегления
обявление за приключване на договор.pdf 162 Изтегли документ с име "обявление за приключване на договор.pdf"