Защита на лични данни

Виртуална Разходка

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020, № в РОП: 00672-2019-0003


Наименование Брой тегления
Obiavlenie za izpalnen dogovor 0400-246_07.12.2021.pdf 246 Изтегли документ с име "Obiavlenie za izpalnen dogovor 0400-246_07.12.2021.pdf"
Obiavlenie za izmenenie na dogovor.pdf 315 Изтегли документ с име "Obiavlenie za izmenenie na dogovor.pdf"
Dopalnitelno sporazumenie N 1 ot 11.06.2021.pdf 250 Изтегли документ с име "Dopalnitelno sporazumenie N 1 ot 11.06.2021.pdf"