Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Функционален тип

Дата на публикуване: 23.12.2011 22:00

Функционалентип

 

С Решение № 912от 16 декември 2011год. на Министерски съвет и Заповед № РД-02-14-2010 от 14август 2012 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството бе определен функционалния тип на населените места в общината, както следва:

*    Община Кнежа – 4-та категория функционален тип;

*    гр. Кнежа – 3-та категория функционален тип;

*    с. Бреница – 5 функционален тип;

*    с. Еница – 6 функционален тип;

*    с. Лазарово – 7  функционален тип

Промяната на функционалния тип е обнародвана в бр. 66 от 28.08.2012 год.на ДВ.


  1. Функционален тип - Текуща страница
  2. Газификация
  3. Електроснабдяване
  4. ВиК
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)