Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Общинска Администрация

Дата на публикуване: 24.12.2011 13:11
Ръководство 

 

Кмет
Илийчо Лачовски
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел:7136, стая:

Правомощия и задължения на кмета на Община Кнежа

 

 


Заместник-кмет
Цветомир Миловски
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7688, стая: 306
Правомощия и задължения на заместник-кмета на Община Кнежа
 
 
 
Заместник-кмет
Капка Митева
 

Главен архитект
Андрей Кучев
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 09109 3564, стая: 301
Правомощия и задължения на главния архитект на Община Кнежа

Секретар на Община Кнежа
Светлана Хинкина
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7036, стая: 201
Правомощия и задължения на секретаря на Община КнежаРъководител звено Вътрешен одит
Петя Писъшка
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7997, стая: 209
Правомощия и задължения на звено вътрешен одит на Община Кнежа

Финансов Контрольор
Галя Късовска
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7997, стая: 209
Правомощия и задължения на звено вътрешен одит на Община Кнежа

 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)