Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Започва прием на заявления на кандидати за Лични асистенти

Дата на публикуване: 09.08.2019 14:26
Община Кнежа съобщава, че започва прием на заявления на кандидати за лични асистенти по реда на Закона за личната помощ за включване в Механизма „Лична помощ“.
Кандидат за личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. Няма доходен критерии за назначаване на личен асистент. Образец на заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ може да бъде предоставено в стая № 110 на първия етаж в сградата на общинска администрация-Кнежа, в деловодството на общината, в съответните кметства Бреница, Еница и Лазарово или изтеглено от сайта на Община Кнежа. Заявленията се подават лично или чрез упълномощено лице всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в сградата на община Кнежа, първи етаж, стая № 110 или в деловодството на общината. Заедно със Заявлението, кандидатът за личен асистент прилага и посочените в него документи:
  • документ за самоличност (за справка);
  • автобиография;
  • други документи по преценка на кандидата – копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс или обучение по операция „Алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., и/или Проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., и/или други програми и проекти.
Първите асистенти ще бъдат назначени от 1 септември 2019 г.

Заявление декларация за кандидатсване тук

За повече информация: тел. 09132 7683 – Петя Благьова-Координатор

                                    тел. 09132 7198 – Галя Шугльова – Главен експерт ПЕФМС


  1. Започва прием на заявления на кандидати за Лични асистенти - Текуща страница
  2. Започва прием на заявления на кандидати за ползване на услугата Личен асистент