Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Нормативни документи на Общински съвет Кнежа

Дата на публикуване: 03.05.2018 10:56

Мандат 2019-2023г.

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2019-2023г. в сила от 20.11.2020г

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2019-2023г. в сила от 31.01.2020г. /отменен/

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2019-2023г. в сила от 29.11.2019г. /отменен/

Етичен кодекс на общинския съветник


Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Кнежа в сила от 29.11.2019г.

Протокол №2 за приемане на образци за деклрации по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ и чл.35 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИМандат 2015-2019г.

Етичен кодекс на Общинския съветник /отменен/

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2015-2019г. в сила от 30.03.2018г. /отменен/ 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)