Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Нормативни документи на Общински съвет Кнежа

Дата на публикуване: 03.05.2018 10:56

Мандат 2019-2023г.

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2019-2023г. в сила от 19.01.2023 г.

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2019-2023г. в сила от 21.06.2022 г./отменен/

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2019-2023г. в сила от 25.04.2022г /отменен/

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2019-2023г. в сила от 20.11.2020г /отменен/ 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2019-2023г. в сила от 31.01.2020г. /отменен/

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2019-2023г. в сила от 29.11.2019г. /отменен/

Етичен кодекс на общинския съветник


Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Кнежа в сила от 29.11.2019г.

Протокол №2 за приемане на образци за деклрации по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ и чл.35 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИМандат 2015-2019г.

Етичен кодекс на Общинския съветник /отменен/

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската Администрация 2015-2019г. в сила от 30.03.2018г. /отменен/Наименование Брой тегления
Правилник 2019-2023-22.12.2022 г..pdf 78 Изтегли документ с име "Правилник 2019-2023-22.12.2022 г..pdf"
Правилник 2019-2023-31.05.2022 г..pdf 186 Изтегли документ с име "Правилник 2019-2023-31.05.2022 г..pdf"
Правилник 2019-2023-25.04.2022 г..pdf 171 Изтегли документ с име "Правилник 2019-2023-25.04.2022 г..pdf"
  1. Нормативни документи на Общински съвет Кнежа - Текуща страница
  2. Постоянни комисии към Общински Съвет - Кнежа
  3. Публични регистри на Община Кнежа