Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Лица с установен конфликт на интереси

Дата на публикуване: 01.06.2017 12:59


Съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗПУКИ обявяваме имената на лица с установен конфликт на интереси:


Симеон Тодоров Шарабанскив качеството му на кмет на Община Кнежа към датата на направената проверка