Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Бюджети училища и детски градини 2013/2014г.

Дата на публикуване: 22.04.2013 21:00

2015
Заповед №103/26.02.2015г. - формули за разпределение на средствата ....тук


2014


Детска ясла №1 гр. Кнежа - Годишен отчет за 2014г.  тук


ЦДГ "Лиляна Димитрова" с. Еница - Годишен отчет за 2014г.тук


Бюджет 2014 на НУ "Кнежица"  тук

НУ„Кнежица” Отчет за I-во тримесечие 2014г. тук

НУ„Кнежица” Отчет за II-ро тримесечие 2014г. тук

НУ„Кнежица” Отчет за III-то тримесечие 2014г. тук

НУ "Кнежица" Годишен отчет за 2014г. тук


ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" Отчет за I-во тримесечие на 2014г. тук

ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" Отчет за II-ро тримесечие на 2014г. тук


ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" Отчет за III-то тримесечие 2014г. тук

ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" Годишен Отчет за 2014г. тукОДЗ №2 "Д. Чергарска" Отчет за I-во тримесечие на 2014г. тук

ОДЗ №2 "Д. Чергарска" Отчет за периода от 01.01.2014г. до 30.06.2014г. тук

Бюджет 2014 на ОДЗ №2 "Д. Чергарска" тук

ОДЗ №2 "Д. Чергарска" Отчет деветмесечие 2014г.тук


ОДЗ №2 "Д. Чергарска" - Годишен Отчет за 2014г. тукОУ "В.Левски" Отчет за I-во тримесечие на 2014г. тук

ОУ "В.Левски" Годишен отчет за 2014г. тук!2013

Бюджет 2013 на НУ„Кнежица” тук

НУ„Кнежица” Отчет за I-во тримесечие 2013г. тук

НУ„Кнежица” Отчет за II-ро тримесечие 2013г. тук

НУ„Кнежица” Отчет за III-то тримесечие 2013г. тук

НУ„Кнежица” Годишен отчет за 2013г. тукБюджет 2013 на ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" тук

ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" Отчет за I-во тримесечие на 2013г. тук

ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" Отчет за деветмесечието на 2013г.


ОДЗ №2 "Д. Чергарска" Отчет за периода 01.01.2013г. - 30.09.2013г.
ОДЗ №2 "Д. Чергарска" Сборен отчет за 2013г.


Готовност на учебните заведения за започване на учебната 2013/2014г.

НУ "Кнежица" с филиал гр. Кнежа

ЦДГ "Гълъбин Боевски" гр. Кнежа

ЦДГ "Л. Димитрова" с. Еница, общ. Кнежа

Детска Ясла №1 гр. Кнежа

ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" гр. Кнежа

ОДЗ №2 "Д. Чергарска" гр. Кнежа

ОДЗ "Йордан Каменополски" с. Бреница общ. Кнежа

ОУ "Христо Ботев" с. Бреница общ. Кнежа

ОУ "Васил Левски" гр. Кнежа

ОУ "Отец Паисий" гр. Кнежа

СОУ "Неофит Рислки" гр. Кнежа

Бюджети
Бюджет 2013 на НУ„Кнежица” тук

НУ„Кнежица” Отчет за I-во тримесечие 2013г. тук

НУ„Кнежица” Отчет за II-ро тримесечие 2013г. тук

НУ„Кнежица” Отчет за III-то тримесечие 2013г. тук

НУ„Кнежица” Годишен отчет за 2013г. тукБюджет 2013 на ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" тук

ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" Отчет за I-во тримесечие на 2013г. тук

ОДЗ №1 "Огнян Михайлов" Отчет за деветмесечието на 2013г.


ОДЗ №2 "Д. Чергарска" Отчет за периода 01.01.2013г. - 30.09.2013г.
ОДЗ №2 "Д. Чергарска" Сборен отчет за 2013г.