Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Начална Пресконференция

Дата на публикуване: 24.04.2014 13:3926.08.2013г.

ИНФОРМАЦИЯ

 

 

            Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-11-5 от 25.09.2013 г., сключен между Община Кнежа и Министерство на финансите – Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, ще се проведе начална пресконференция за представяне целите и задачите на проекта. Пресконференцията ще се състои на 26 ноември 2013 г./вторник/ от 11:30 часа в хотел Вилидж парк Кнежа.

            Проект„Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа” се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.