Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Избори за членове на Европейски парламент - 26 май 2019 г.

Дата на публикуване: 01.04.2019 17:31
Хронограмата - натисни върху текста.


Указ на Президента на Република България, март 2019 г. - натисни върху текста.


Заповед №164 от 02.04.2019г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Кнежа и Приложение №1 - Обхват на избирателните секции

Заповед №178 от 08.04.2019г. за определяне на местата за обяваване на избирателни списъци

Важни дати и срокове при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. - Във връзка с предстоящите на 26.05.2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, Общинска администрация – Кнежа уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата.
Покана до представителите на партиите и коалициите във връзка с предстоящите на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България за провеждане консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Кнежа.

Заповед №215 относно използването на агитационни матераили.

Покана за провеждане на консултации за съставите на Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

Заповед №264 от 10.05.2019г. за образуване на подвижна секционна избирателна комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заповед №266 от 13.05.2019г. за определяне на секциите за гласуване на граждани с увредено зрение или затруднения в движението.

Заповед №47 от 16.05.2019г. - телефонни номера за заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден и служители отговарящи извършване на транспорта.Съобщение - удостоверения за упражняване на правото на глас
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №4

Съобщение - насрочено обучение на лицата, определени за членове на СИК и ПСИК
Заповед №204 от 15.05.2019г. - относно продажбата, сервирането и употребата на алкохол и провеждането на масови прояви и мероприятия.Покана за провеждане на консултации за състава на Секционна избирателна комисия, образувана със Заповед №93 от 20.05.2019г. от Валери Лачовски - Прокурист на "Многопрофилна болница за активно лечение - Кнежа" ЕООД гр. Кнежа, във връзка с провеждане на изборите за членове на Еропейския парламент от Република България насрочени на 26.05.2019г.

График за доставяне на машините за машинно гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.