Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Парламентарни избори 2017

Дата на публикуване: 03.02.2017 13:31


ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)
 - след попълване на заявлението, моля изпратете на електронната поща на община Кнежа - obstina_kneja@abv.bg


ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - след попълване на заявлението, моля изпратете на електронната поща на община Кнежа - obstina_kneja@abv.bg


Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен телефон
Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна. 

 

Заповед №81/22.02.2017 г. - Поставяне на 2 бр. табла за агитационни материали


Заповед №52/02.02.2017г - Избирателни секции на територията на Община Кнежа.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Важни дати и срокове при произвеждане на изборите за Народно събрание на 26 март 2017г.Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.


Указ № 59 за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017)


Указ № 60 за определяне номерацията, наименованията и границите на изборните райони за провеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017)


ПОКАНА за провеждане на консултации за съставите на СИК


Заповед №89 от 24.02.2017г. - опрделяща помещение за съхраняване на бюлетините и останалите книжа и материали от СИК след провеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017г.


ПОКАНА за провеждане на консултации за съставите на ПСИК

Електронни заявления могат да се подават тук -> https://knezha.auslugi.com/public/Заповед №119 - образуване на три подвижни избирателни секции на територията на Община Кнежа

Заповед №125 - определяща избирателни секции в които да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.


Обучение на лицата определени за членове на СИК и ПСИК на 21.03.2017г. от 15:00 в ресторант "Хибрид" - график за извозване на участниците в обучението.

Удостоверения за гласуване на граждани които нямат издадена лична карта или валидни документи защото са загубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок.