Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Новини и Актуална Информация

Технически прегледи на земеделска и горска техника
22.05.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
13.05.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 

  

Със заповед № ОХ-337/30.04.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 27 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив


 

         Конкурса ще се проведе за времето от 14.07.2020 г. до 15.07.2020 г.

 

Срокът за подаване на документи е до 26.06.2020 г.

 

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък).

 

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


Обява-ОХ-337 от 30.04.2020г. и документи 


Дарение към Община Кнежа от Фонд „Обединени срещу COVID-19“
07.05.2020

Одобрен е проект на Община Кнежа за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България в размер на 9 500 лв. Средствата се осигуряват под формата на дарение към Община Кнежа от Фонд „Обединени срещу COVID-19. Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото. 

За тази цел е подписан договор за дарение между Община Кнежа и Български дарителски форум – представляващ предоставянето на подкрепа от Фонд „Обединени срещу COVID-19“, иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България.

Дарените средства ще бъдат разходени за:

  1. Закупуване и предоставяне на лични предпазни средства /маски и дезинфектанти/ на възрастни хора в риск, с тежки хронични заболявания и самотно живеещи възрастни хора, както и на доброволци, които ще бъдат ангажирани с грижата за хора от уязвимите групи;
  2. Осигуряване на пакети хранителни продукти и продукти от първа необходимост на лица, които нямат доходи или са с много ниски доходи, и самотно живеещите възрастни хора с тежки заболявания;
  3. Прилагане на мерки за превенция на болестта и повишаване на осведомеността на хората от рисковата група за начините на предпазване от заболяване, поддържане на лична хигиена и хигиена в дома;

 

Благодарим на дарителите за оказаната подкрепа.Споразумение за финансиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Кнежа“
21.04.2020

 

 

            На 16 април 2020 г. община Кнежа сключи Споразумение за финансиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Кнежа“, със средства от националния бюджет на Република България, чрез Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Програмата допълва националните мерки за овладяване на извънредната ситуация в страната и осигурява подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Благодарение на програмата от 01 май 2020 г. до 19 юни 2020 г. включително ще се осигури топъл обяд на общо 170 човека от всички населени места в общината, които са лица с ниски доходи, под линията на бедност определена за страната, уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с ниски доходи, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната, както и лица, които поради възрастта си, поради трайни увреждания или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна. Лицата попадащи в целевите групи ще получават в домовете си в продължение на 33 работни дни топла храна за обяд включваща супа, основно ястие, хляб и десерт.

С реализирането на Целевата програма ще осигурим подкрепа на най-уязвимите групи от населението на община Кнежа и ще съумеем да овладеем извънредната ситуация на територията на общината.

 


Обява : Проект "Осигуряване на топъл обяд"
21.04.2020

ОБЯВА

 

Община Кнежа съобщава, че във връзка с превенция на разпространението на COVID-19, е подписан договор между Агенцията за социално подпомагане и община Кнежа за целево подпомагане с топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация. Дейностите, които ще се предоставят са за подпомагане и осигуряване на  безплатен топъл обяд до дома на потребителите в рамките на 33 работни дни в периода от 1 май до 19 юни включително.

За тази цел започва подбор на потребители от всички населени места в общината. Право на безплатен топъл обяд имат само лица, които са:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната – 363 лв., за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност – 363 лв., определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

С оглед противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб, няма да се изисква подаване на заявления от кандидат-потребителите. Подбора на потребители ще се извърши по телефона. Лицата, които отговарят на допустимите целеви групи следва да се запишат за ползване на услугите на тел. 09132 7198 – Галя Шугльова, като предоставят трите си имена, точен адрес по местоживеене и телефон за връзка в срок до 27 април /понеделник/ до 17:00 часа. На базата на предоставената информация ще се извърши проверка за достоверността на подадената информация и ще бъдат избрани най-нуждаещите се лица за получаване на топъл обяд.


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?