Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Новини и Актуална Информация

График за сметоизвозване за месец Август 2020г.
24.07.2020

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
22.07.2020

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 

  

Със заповед № ОХ-411/01.06.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 190 (сто и деветдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните:

София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе,

Плевен, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица.


 

         Конкурса ще се проведе за времето от 16.11.2020г. до 30.11.2020г.

 

Срокът за подаване на документи е до 04.09.2020 г.

 
Приложения


  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък).

 

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

 

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921

Технически прегледи на земеделска и горска техника
22.05.2020

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?