Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Съобщения по чл.32 от ДОПК от 28.10.2020г.

До Милан Илиев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1327-2/28.10.2020г.

До Йосиф Борисов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1363-2/28.10.2020г.

До Ева Нецова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1454-2/28.10.2020г.

До Пламен Орлов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1489-2/28.10.2020г.

До Веселин Станчев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1501-2/28.10.2020г.

До Тихомир Тодоров за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1560-2/28.10.2020г.

До Мариана Рашева за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1561-2/28.10.2020г.

До Илиян Бучелски за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1727-2/28.10.2020г.

До Кольо Кольов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1737-2/28.10.2020г.

До Мирела Кольова за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1738-2/28.10.2020г.

До Велизар Станчев за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1739-2/28.10.2020г.

До Николай Балевски за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1757-2/28.10.2020г.

До Тодор Върбанов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1760-2/28.10.2020г.

До Иван Иванов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1761-2/28.10.2020г.

До Валери Бебов за Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1768-2/28.10.2020г.

 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)