Защита на лични данни

Виртуална Разходка

План за интегрирано развитие на община Кнежа за периода 2021-2027г.


Наименование Брой тегления
ПИРО КНЕЖА 2021-2027 г..pdf 43 Изтегли документ с име "ПИРО КНЕЖА 2021-2027 г..pdf"
Решение ОбС.pdf 56 Изтегли документ с име "Решение ОбС.pdf"
Решение РИОСВ-Плевен.pdf 10 Изтегли документ с име "Решение РИОСВ-Плевен.pdf"