Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Прекратява се процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Кнежа


Наименование Брой тегления
Решение за прекратяване.pdf 65 Изтегли документ с име "Решение за прекратяване.pdf"