Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа