Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Новини и Актуална Информация
09.11.2021
 
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА


Със заповед № ОХ-980/29.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 260 (двеста и шестдесет)  войнишки длъжности в Сухопътни войски за заемане на длъжности чрез провеждане на конкурс, на лица завършили граждански, средни или висши училища, както следва:

- в.ф. 28610-София – 15 длъжности;                    - Гарнизон Стара Загора – 30 длъжности;

- в.ф. 52740-Хасково – 10 длъжности;                 - Гарнизон Ямбол – 26 длъжности;

- в.ф. 34750-Карлово – 80 длъжности;                 - Гарнизон Пловдив –25 длъжности;                          

- в.ф. 26400-Благоевград – 20 длъжности;           - в.ф. 28880-Белене – 15 длъжности;

- в.ф. 24490-Асеновград – 24 длъжности;            - в.ф. 42600-Мусачево – 15 длъжности;


 

        Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Конкурса ще се проведе за времето от 31.03.2022г. до 07.04.2022г.

Срокът за подаване на документи е до 10.12.2021 г.

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък).

 ОБЯВА

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg


За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


09.11.2021

 

 

 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
 

 

Със   заповед  № ОХ-949/21.10.2021   г.  на   министъра   на   отбраната   са

обявени   42 (четиридесет и две)  вакантни   длъжности   за   войници   във   военни   формирования, подчинени на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили   граждански средни или висши училища в

страната и в чужбина, както следва:

    - за военно формирование 48940 - Бургас -  37 длъжности за войници;

    - за военно формирование 52480 - София -  5 длъжности за войници.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 от    Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Размерът  на  месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие Плевен е до 10.12.2021г


Конкурсът ще се проведе по график от 17.01.2022 г. до 20.01.2022 г .включително. 

 

Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък).

 ОБЯВА

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


08.11.2021
      СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА         Със заповед № ОХ–951/21.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности за войници във военни формирования(в.ф.) от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва:       за в.ф.22980 – София – 11(единадесет) вакантни длъжности;     за в.ф.52210 – Банкя – 11(единадесет) вакантни длъжности;     за в.ф.28860 – Горна Малина – 20(двадесет) вакантни длъжности.   Кандидатите за участие в...

29.10.2021

 

Община Кнежа започва демонстрационно/пробно машинно гласуване на територията на град Кнежа и населени места

       Община Кнежа започва демонстрационно/пробно машинно гласуване за предстоящите на 14 ноември 2021 година избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание в населените места на територията на общината. Пробното гласуване ще е по предварително изготвен график.

       Демонстрационното гласуване в град Кнежа, ще е от 28. 10.2021 г. до 08.11.2021 г. в сградата на Община Кнежа от 08:30 до 17:00 часа.

 
       График за демонстрационно/пробно машинно гласуване