Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Проект: "Закриване и рекултивация на общински депо за твърди битови отпадъци в м. "Мерата", землището на гр Кнежа"

Дата на публикуване: 18.02.2015 22:00
(изображенията са смалени, за голям размер кликнете с десен бутон върху желаната страница и изберете "Преглед/View...")