Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Проект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Звездица“, град Кнежа"

Дата на публикуване: 19.04.2018 13:40

                На 18.04.2018 г. в Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Звездица“, град Кнежа“. Проектът е на обща стойност 1 930 356,67 лв. осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-20120 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Със средствата ще се изпълнят мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата на детската градина – предвидено е цялостно саниране на сградата, подмяна на останалата стара дървена дограма с нова от PVC профили със стъклопакет и коефициент на топлопреминаване, отговарящ на действащите нормативни документи. По всички фасади, ще се положи топлоизолация с дебелина 10 см, а в зоните, където външните стени са изолирани с 5 см топлоизолация, ще се добави още един слой за постигане на необходимата дебелина от 10 см. Предвижда се цялостна подмяна на покривното покритие, топлоизолация на покривната таванска плоча, както и изолация на пода на помещенията на първия етаж. Ще се приложат мерки за повишаване ефективността на отоплителната инсталация и котелната уредба, както и за намаляване консумацията на електроенергия, чрез подмяна на отоплителни тела, монтаж на соларна инсталация от слънчеви колектори и подмяната на част от осветлението с енергоспестяващо такова.

Част от средствата по проекта ще се използват за подобряване на материалната база на детската градина. Предвидено е доставка на оборудване и цялостно обзавеждане – нови мебели, нова техника и уреди, и нови детски пособия за игра.

С реализацията на този мащабен и изключително значим проект се надяваме да осигурим на децата, посещаващи детската градина и на всички бъдещи нейни възпитаници по-добри условия за обучение и развитие. Ремонтираната и модернизирана сграда на Детска градина „Звездица“ ще бъде ефективно експлоатирана с възможно най-малко въздействие върху околната среда.