Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Библиотеки и читалища

Дата на публикуване: 11.01.2012 11:18
Библиотеки и читалища

В община Кнежа функционират три читалища:

- Читалище “Борба” – гр. Кнежа;
- Читалище “Народно съзнание” – с. Бреница;
- Читалище “Изгрев” – с. Еница.

 

Интерес представлява над 100 годишната история на Читалище “Борба” - гр. Кнежа. На 23.12.1896 г. е основано Народно образователно дружество “Борба”. Едва през 1929 г. е преименувано в Народно читалище “Борба”. Заедно с възникването му се поставя началото на театралната самодейност и е разкрита библиотека. През годините непрекъснато се увеличава книжния фонд, а заедно с него и броят на читателите. Днес библиотеката разполага с над 60 хил. тома научна и художествена литература и ежегодно се получават периодични издания – вестници и списания.

От 1920 г. започва развитието на хоровата самодейност, осъществяват се кинопрожекции и радиопредавания.

С годините читалищната дейност се развива и обогатява. През 1946 год. Започва организирано обучение по музика. Детската музикална школа съществува вече над 50 години. В продължение на много години работят класове по китара, тамбура, акордеон, пиано.

След 1923 г. към читалището е сформиран Народен хор. Важно място заема и танцовата самодейност. Читалището се опитва да подържа детски танцов състав.

Читалищния салон и читалищната сцена са едно от местата в града, където хората се събират за срещи с културата и за други обществено-политически и стопански събития. Това са поводи, които поне веднъж са довели всеки от жителите на града в него. Може би затова хората го наричат “Нашето читалище”.

Читалище “Народно съзнание” – с. Бреница

Читалище “Народно съзнание” се родило през 1897г. Оттогава до днес то грее с достолепието на мъдрец, който може да те дари със съвет и духовна подкрепа.

Идеята за създаване на читалище възникнала още преди Освобождението.

В утрото на 26.12.1897г., в една от класните стаи на училището, се събрали около 40 души, които създали просветното дружество.

Сред основателите били едни от най-будните жители на с. Бреница: Александър Косташки, Дочо Дочовски, Кънчо Струпенски, Гено Дреновски и др.

Предложени били четири варианта за име на читалището. С абсолютно мнозинство било прието предложението на Дочо Дочовски и за име било избрано “Народно съзнание”.

Читалищното ръководство подело инициативата за построяване на читалищен дом. През 1923г. започнал строежът на сградата, който продължил три години.

Преди изграждането на читалищната сграда библиотеката нямала постоянно място. Книгите се съхранявали в уучилището. Началният книжен фонд бил образуван от книги, дарени с любов от основателите, които имали лични библиотеки. Бил направен и абонамент за вестници и списания. Сега библиотеката разполага с 14240 тома литература. Годишно обслужва около 500 читатели.

Първите изяви на местна самодейност в театъра датират от 1898г.

Учители, възпитаници на ломското педагогическо училище, заедно с ученици създали първата любителска театрална група.

Традициите в театралната самодейност в най-ново време продължили учениците от училище “Христо Ботев” с представянето на пиеси и сценки, подготвени от учителите и ръководителите на извънкласни форми.

Първият граждански хор към читалището бил създаден през 1942г. От Димитър Бързаков, евакуиран от София в Бреница. По-късно бил сформиран граждански хор, ръководен от Макавей Павлов, подпомаган от Марин Савчев.

През най-активния период читалищният хор имал 120 хористи.

На 15.02.2007г. по инициатива на читалищното ръководство бе сформирана певческа група от 12 изпълнителки и две акордионистки с ръководител Константин Петков Марински от гр.Кнежа. Името на групата е “Хармония”. Изпълнява стари градски песни и обработен фолклор.

Първия основател и ръководител на танцов състав бил Цветан Горанов. По късно ръководител на танцовия състав станал Христо Нанов Каменовски. През месец октовмри 2007г. се създаде нов танцов състав, който се състои от 13 жени с ръководител Христофор Цонков от гр.Червен бряг. Групата съществува и към настоящия момент с ръководител Асен Диновски.

Председател на читалище “Народно съзнание” - Петър Мариновски

Секретар на читалище “Народно съзнание “ – Йорданка Андреева Плешковска

Телефон 09145/23-15

Читалище “Изгрев” – с. Еница

Читалищната дейност в с. Еница датира от 20.08.1897 г. Читалище “Изгрев - 1897” е известно с многогодишният си опит в различни направления на художествената самодейност: театрална, певческа и вокално-инструментална.

През 1956 г. започва изхраждането на читалищната сграда. С голяма любов, надежда и ентусиазъм Еничани са градили красивата сграда на своето читалище в центъра на селото в съседство с църквата “Св. Атанасий” и училище “Васил Левски”, което отваря врати през 1967 г.

Богатата и разнообразна културна дейност винаги е била характерна черта на духовния живот на с. Еница за запазване на художественото творчество.

В настоящият момент читалището поддържа библиотека с над 10000 тома литература, която е призвана да играе образователна и възпитателна роля, а художествената самодейност е действено средство за естетичното възпитание.