Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Решения на ОИК Кнежа

Дата на публикуване: 02.09.2019 17:04
Решения на ОИК Кнежа

Дата Решение
12.09.2019г. Решение №18
12.09.2019г. Решение №19
19.08.2020г. Решение №167

  1. Решения на ОИК Кнежа - Текуща страница
  2. Протоколи от заседания
  3. Членове на ОИК