Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Бюджети и отчети на училища и детски градини за 2020г.

Дата на публикуване: 25.02.2020 11:44

Заповеди

 

Дейност 311 "Детски градини" - Заповед №91 от 28.02.2020г.

 

Дейност 322 "Общообразователни училища" - Заповед №85 от 25.02.2020г.

Бюджети за 2020 г. по учебно - възпитателни заведения (Детски градини) - Заповед №103 от 28.02.2020г.

 

Бюджети за 2020 г. по учебни заведения (ОУ,СУ,НУ) - Заповед №86 от 25.02.2020г.

Заповед №137 от 08.04.2020г. във връзка със заповед №86 от 25.02.2020г.

Бюджет за 2020 г. функция "Образование" - професионални училища и професионални паралелки към СОУ - Заповед 77/20.02.2020 г.

 

Дейност 332 "Общежития"

 

Дейност 326 "Образование" - професионални училища и професионални паралелки - дневна форма на обучение

 

Разпределение на средства за стипендии в СУ "Неофит Рилски" и ПГЗ "Стефан Цанов"

 

 

 

 

Отчети

 

 

Детска ясла №1

 

Годишен план-бюджет за 2020г.

 

Отчет за месец Януари 2020г.

 

Отчет за месец Февруари 2020г.

 

Отчет за месец Март 2020г.

 

Отчет за месец Април 2020г.

 

Отчет за месец Май 2020г.

 

Отчет за месец Юни 2020г.

 

Отчет за месец Юли 2020г.

 

Отчет за месец Август 2020г.

 

Отчет за месец Септември 2020г.

 

Отчет за месец Октомври 2020г.

 

Отчет за месец Ноември 2020г.

 

Отчет за месец Декември 2020г.

 

 

 

Детски Градини

 

 

ДГ „Лиляна Димитрова” Еница

 

Годишен план-бюджет за 2020г.

 

Отчет за месец Януари 2020г.

 

Отчет за месец Февруари 2020г.

 

Отчет за месец Март 2020г.

 

Отчет за месец Април 2020г.

 

Отчет за месец Май 2020г.

 

Отчет за месец Юни 2020г.

 

Отчет за месец Юли 2020г.

 

Отчет за месец Август 2020г.

 

Отчет за месец Септември 2020г.

 

Отчет за месец Октомври 2020г.

 

Отчет за месец Ноември 2020г.

 

Отчет за месец Декември 2020г.

 

 

 

ДГ „Огнян Михайлов”

 

Разпределение на бюджет по тримесечия

 

Отчет за месец Януари 2020г.

 

Отчет за месец Февруари 2020г.

 

Отчет за месец Март 2020г.

 

Отчет за първо тримесечие на 2020г.

 

Отчет за месец Април 2020г.

 

Отчет за месец Май 2020г.

 

Отчет за месец Юни 2020г.

 

Отчет за второ тримесечие на 2020г.

 

Отчет за месец Юли 2020г.

 

Отчет за месец Август 2020г.

 

Отчет за месец Септември 2020г.

 

Отчет за трето тримесечие на 2020г.

 

Отчет за месец Октомври 2020г.

 

Отчет за месец Ноември 2020г.

 

Отчет за месец Декември 2020г.

 

Отчет за четвърто тримесечие на 2020г.


 

 


ДГ „Звездица”

Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - https://www.dgzvezditsa.com


ДГ „Детска Планета” Бреница

Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - www.dg-brenitsa.com


ДГ „Мечо Пух”

Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - dg-mechopuh.com
Начално училище - НУ„Кнежица”Основни училища

ОУ„Отец Паисий”

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.daskalo.com/oupaisii

ОУ„Васил Левски” Кнежа

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - http://ou-levski.net/

ОУ„Христо Ботев” Бреница

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.ou-brenitsa.blogspot.bg

ОУ„Васил Левски” Еница

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.vlevski-enitsa.com
Средно училище - СУ„Неофит Рилски”;

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.soukneja.org
ПГЗ "Стефан Цанов"


Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.pgzemedelie.weebly.com