Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Бюджети и отчети на училища и детски градини за 2021г.

Дата на публикуване: 26.02.2021 07:41

Заповеди

 

Дейност 311 "Детски градини" - формула за разпределение на сресдтвата - Заповед №178 от 24.02.2021г.

Дейност 311 "Детски градини" -  разпределение на сресдтвата

 

Дейност 322 "Общообразователни училища" - формула за разпределение на сресдтвата - Заповед №177 от 24.02.2021г.


Дейност 322 "Общообразователни училища"  разпределение на сресдтвата

Дейност 318 "Подготвителна полудневна група в училище"  разпределение на сресдтвата

Бюджети за 2021 г. по учебно - възпитателни заведения (Детски градини) - Заповед №114 от 18.03.2021г.

 

Бюджети за 2021 г. по учебни заведения (ОУ,СУ,НУ) - Заповед №101 от 12.03.2021г.

Бюджет за 2021 г. функция "Образование" - професионални училища и професионални паралелки към СОУ - Заповед 98 от 10.03.2021 г.

 

Дейност 332 "Общежития"

 

Дейност 326 "Образование" - професионални училища и професионални паралелки - дневна форма на обучение

 

Разпределение на средства за стипендии в СУ "Неофит Рилски" и ПГЗ "Стефан Цанов"


Вътрешни правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Кнежа за учебната 2021/2022г.

 

 

Отчети

 

 

Детска ясла №1

 

Годишен план-бюджет за 2021г.

 

Отчет за месец Януари 2021г.

 

Отчет за месец Февруари 2021г.

 

Отчет за месец Март 2021г.

 

Отчет за месец Април 2021г.

 

Отчет за месец Май 2021г.

 

Отчет за месец Юни 2021г.

 

Отчет за месец Юли 2021г.

 

Отчет за месец Август 2021г.

 

Отчет за месец Септември 2021г.

 

Отчет за месец Октомври 2021г.

 

Отчет за месец Ноември 2021г.

 

Отчет за месец Декември 2021г.

 

 

 

Детски Градини

 

 

ДГ „Лиляна Димитрова” Еница

 

Годишен план-бюджет за 2021г.

 

Отчет за месец Януари 2021г.

 

Отчет за месец Февруари 2021г.

 

Отчет за месец Март 2021г.

 

Отчет за месец Април 2021г.

 

Отчет за месец Май 2021г.

 

Отчет за месец Юни 2021г.

 

Отчет за месец Юли 2021г.

 

Отчет за месец Август 2021г.

 

Отчет за месец Септември 2021г.

 

Отчет за месец Октомври 2021г.

 

Отчет за месец Ноември 2021г.

 

Отчет за месец Декември 2021г.

 

 

 

ДГ „Огнян Михайлов”

 

Разпределение на бюджет по тримесечия

 

Отчет за месец Януари 2021г.

 

Отчет за месец Февруари 2021г.

 

Отчет за месец Март 2021г.

 

Отчет за първо тримесечие на 2021г.

 

Отчет за месец Април 2021г.

 

Отчет за месец Май 2021г.

 

Отчет за месец Юни 2021г.

 

Отчет за второ тримесечие на 2021г.

 

Отчет за месец Юли 2021г.

 

Отчет за месец Август 2021г.

 

Отчет за месец Септември 2021г.

 

Отчет за трето тримесечие на 2021г.

 

Отчет за месец Октомври 2021г.

 

Отчет за месец Ноември 2021г.

 

Отчет за месец Декември 2021г.

 

Отчет за четвърто тримесечие на 2021г.


 

 


ДГ „Звездица”

Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - https://www.dgzvezditsa.com


ДГ „Детска Планета” Бреница

Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - www.dg-brenitsa.com


ДГ „Мечо Пух”

Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - dg-mechopuh.com

Отчет за месец Януари 2021г.

 

Отчет за месец Фервруари 2021г.

 

Отчет за месец Март 2021г.

 

Отчет за месец Април 2021г.

 

Отчет за месец Май 2021г.

 

Отчет за месец Юни 2021г.

Отчет за второ тримесечие 2021г.

Отчет за месец Юли 2021г.

 

Отчет за месец Август 2021г.

 

Отчет за месец Септември 2021г.

Отчет за трето тримесечие 2021г.

Отчет за месец Октомври 2021г.

 

Отчет за месец Ноември 2021г.

 

Отчет за месец Декември 2021г.
Начално училище - НУ„Кнежица”Основни училища

ОУ„Отец Паисий”

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.daskalo.com/oupaisii

ОУ„Васил Левски” Кнежа

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - http://ou-levski.net/

ОУ„Христо Ботев” Бреница

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.ou-brenitsa.blogspot.bg

ОУ„Васил Левски” Еница

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.vlevski-enitsa.com
Средно училище - СУ„Неофит Рилски”;

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.soukneja.org
ПГЗ "Стефан Цанов"


Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.pgzemedelie.weebly.com


Наименование Брой тегления
DG Mecho Puh - 10.2021.pdf.pdf 151 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 10.2021.pdf.pdf"
DG Mecho Puh - 3to trimesechie 2021.pdf.pdf 185 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 3to trimesechie 2021.pdf.pdf"
DG Mecho Puh - 09.2021.pdf.pdf 220 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 09.2021.pdf.pdf"
DG Mecho Puh - 02.2021.pdf.pdf 201 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 02.2021.pdf.pdf"
DG Mecho Puh - 01.2021.pdf.pdf 181 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 01.2021.pdf.pdf"
DG Mecho Puh - 03.2021.pdf.pdf 200 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 03.2021.pdf.pdf"
DG Mecho Puh - 08.2021.pdf.pdf 185 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 08.2021.pdf.pdf"
Detska Qsla - 10.2021.pdf.pdf 165 Изтегли документ с име "Detska Qsla - 10.2021.pdf.pdf"
DG O. Mihailov - 08.2021.pdf.pdf 177 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 08.2021.pdf.pdf"
DG O. Mihailov - 3to trimesechie 2021.pdf.pdf 190 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 3to trimesechie 2021.pdf.pdf"
DG O. Mihailov - 10.2021.pdf.pdf 204 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 10.2021.pdf.pdf"
DG O. Mihailov - 09.2021.pdf.pdf 196 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 09.2021.pdf.pdf"
DG O. Mihailov - 07.2021.pdf.pdf 202 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 07.2021.pdf.pdf"
Detska Qsla - 02.2021.pdf 322 Изтегли документ с име "Detska Qsla - 02.2021.pdf"
Detska Qsla - 04.2021.pdf 368 Изтегли документ с име "Detska Qsla - 04.2021.pdf"
Detska Qsla - 01.2021.pdf 392 Изтегли документ с име "Detska Qsla - 01.2021.pdf"
Detska Qsla - 06.2021.pdf 371 Изтегли документ с име "Detska Qsla - 06.2021.pdf"
Detska Qsla - 03.2021.pdf 340 Изтегли документ с име "Detska Qsla - 03.2021.pdf"
Detska Qsla - 05.2021.pdf 390 Изтегли документ с име "Detska Qsla - 05.2021.pdf"
DG Mecho Puh - 04.2021.pdf 233 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 04.2021.pdf"
DG Mecho Puh - 2-ro Trimesechie.pdf 258 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 2-ro Trimesechie.pdf"
DG Mecho Puh - 05.2021.pdf 242 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 05.2021.pdf"
DG Mecho Puh - 06.2021.pdf 272 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 06.2021.pdf"
DG L.Dimitrova - 01.2021.pdf 362 Изтегли документ с име "DG L.Dimitrova - 01.2021.pdf"
DG L.Dimitrova - 02.2021.pdf 344 Изтегли документ с име "DG L.Dimitrova - 02.2021.pdf"
DG L.Dimitrova - 04.2021.pdf 303 Изтегли документ с име "DG L.Dimitrova - 04.2021.pdf"
DG L.Dimitrova - 05.2021.pdf 376 Изтегли документ с име "DG L.Dimitrova - 05.2021.pdf"
DG L.Dimitrova - 03.2021.pdf 367 Изтегли документ с име "DG L.Dimitrova - 03.2021.pdf"
DG O. Mihailov - 02.2021.pdf 403 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 02.2021.pdf"
DG O. Mihailov - 06.2021.pdf 354 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 06.2021.pdf"
DG O. Mihailov - 2-ro Trimesechie.pdf 362 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 2-ro Trimesechie.pdf"
DG O. Mihailov - 05.2021.pdf 362 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 05.2021.pdf"
DG O. Mihailov - Budjet.pdf 348 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - Budjet.pdf"
DG O. Mihailov - 03.2021.pdf 388 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 03.2021.pdf"
DG O. Mihailov - 01.2021.pdf 377 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 01.2021.pdf"
DG O. Mihailov - 1-vo Trimesechie.pdf 326 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 1-vo Trimesechie.pdf"
DG O. Mihailov - 04.2021.pdf 472 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 04.2021.pdf"
Zapoved 114 ot 18.03.2021.pdf 298 Изтегли документ с име "Zapoved 114 ot 18.03.2021.pdf"
Razpred na sredstva po deinost 311.pdf 446 Изтегли документ с име "Razpred na sredstva po deinost 311.pdf"
Заповед 177 училища-1.pdf 439 Изтегли документ с име "Заповед 177 училища-1.pdf"
Zapoved 178-1.pdf 396 Изтегли документ с име "Zapoved 178-1.pdf"
Razpred sredstva za deinost 322.pdf 281 Изтегли документ с име "Razpred sredstva za deinost 322.pdf"
Budjeti 2021 Uchilishta.pdf 366 Изтегли документ с име "Budjeti 2021 Uchilishta.pdf"
Razpred sredstva za deinost 318.pdf 424 Изтегли документ с име "Razpred sredstva za deinost 318.pdf"
ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАНЕ СРЕДСТВА ПГЗ.pdf 359 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАНЕ СРЕДСТВА ПГЗ.pdf"
Razpredelenie na sredstva za deinost 332.pdf 318 Изтегли документ с име "Razpredelenie na sredstva za deinost 332.pdf"
Razpredelenie na sredstva za stipendii.pdf 323 Изтегли документ с име "Razpredelenie na sredstva za stipendii.pdf"
Razpredelenie na sredstva za deinost 326.pdf 414 Изтегли документ с име "Razpredelenie na sredstva za deinost 326.pdf"