Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Бюджети и отчети на училища и детски градини за 2021г.

Дата на публикуване: 26.02.2021 07:41

Заповеди

 

Дейност 311 "Детски градини" - формула за разпределение на сресдтвата - Заповед №178 от 24.02.2021г.

Дейност 311 "Детски градини" -  разпределение на сресдтвата

 

Дейност 322 "Общообразователни училища" - формула за разпределение на сресдтвата - Заповед №177 от 24.02.2021г.


Дейност 322 "Общообразователни училища"  разпределение на сресдтвата

Дейност 318 "Подготвителна полудневна група в училище"  разпределение на сресдтвата

Бюджети за 2021 г. по учебно - възпитателни заведения (Детски градини) - Заповед №114 от 18.03.2021г.

 

Бюджети за 2021 г. по учебни заведения (ОУ,СУ,НУ) - Заповед №101 от 12.03.2021г.

Бюджет за 2021 г. функция "Образование" - професионални училища и професионални паралелки към СОУ - Заповед 98 от 10.03.2021 г.

 

Дейност 332 "Общежития"

 

Дейност 326 "Образование" - професионални училища и професионални паралелки - дневна форма на обучение

 

Разпределение на средства за стипендии в СУ "Неофит Рилски" и ПГЗ "Стефан Цанов"


Вътрешни правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Кнежа за учебната 2021/2022г.

 

 

Отчети

 

 

Детска ясла №1

 

Годишен план-бюджет за 2021г.

 

Отчет за месец Януари 2021г.

 

Отчет за месец Февруари 2021г.

 

Отчет за месец Март 2021г.

 

Отчет за месец Април 2021г.

 

Отчет за месец Май 2021г.

 

Отчет за месец Юни 2021г.

 

Отчет за месец Юли 2021г.

 

Отчет за месец Август 2021г.

 

Отчет за месец Септември 2021г.

 

Отчет за месец Октомври 2021г.

 

Отчет за месец Ноември 2021г.

 

Отчет за месец Декември 2021г.

 

 

 

Детски Градини

 

 

ДГ „Лиляна Димитрова” Еница

 

Годишен план-бюджет за 2021г.

 

Отчет за месец Януари 2021г.

 

Отчет за месец Февруари 2021г.

 

Отчет за месец Март 2021г.

 

Отчет за месец Април 2021г.

 

Отчет за месец Май 2021г.

 

Отчет за месец Юни 2021г.

 

Отчет за месец Юли 2021г.

 

Отчет за месец Август 2021г.

 

Отчет за месец Септември 2021г.

 

Отчет за месец Октомври 2021г.

 

Отчет за месец Ноември 2021г.

 

Отчет за месец Декември 2021г.

 

 

 

ДГ „Огнян Михайлов”

 

Разпределение на бюджет по тримесечия

 

Отчет за месец Януари 2021г.

 

Отчет за месец Февруари 2021г.

 

Отчет за месец Март 2021г.

 

Отчет за първо тримесечие на 2021г.

 

Отчет за месец Април 2021г.

 

Отчет за месец Май 2021г.

 

Отчет за месец Юни 2021г.

 

Отчет за второ тримесечие на 2021г.

 

Отчет за месец Юли 2021г.

 

Отчет за месец Август 2021г.

 

Отчет за месец Септември 2021г.

 

Отчет за трето тримесечие на 2021г.

 

Отчет за месец Октомври 2021г.

 

Отчет за месец Ноември 2021г.

 

Отчет за месец Декември 2021г.

 

Отчет за четвърто тримесечие на 2021г.


 

 


ДГ „Звездица”

Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - https://www.dgzvezditsa.com


ДГ „Детска Планета” Бреница

Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - www.dg-brenitsa.com


ДГ „Мечо Пух”

Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - dg-mechopuh.com

Отчет за месец Януари 2021г.

 

Отчет за месец Фервруари 2021г.

 

Отчет за месец Март 2021г.

 

Отчет за месец Април 2021г.

 

Отчет за месец Май 2021г.

 

Отчет за месец Юни 2021г.

Отчет за второ тримесечие 2021г.

Отчет за месец Юли 2021г.

 

Отчет за месец Август 2021г.

 

Отчет за месец Септември 2021г.

Отчет за трето тримесечие 2021г.

Отчет за месец Октомври 2021г.

 

Отчет за месец Ноември 2021г.

 

Отчет за месец Декември 2021г.
Начално училище - НУ„Кнежица”Основни училища

ОУ„Отец Паисий”

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.daskalo.com/oupaisii

ОУ„Васил Левски” Кнежа

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - http://ou-levski.net/

ОУ„Христо Ботев” Бреница

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.ou-brenitsa.blogspot.bg

ОУ„Васил Левски” Еница

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.vlevski-enitsa.com
Средно училище - СУ„Неофит Рилски”;

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.soukneja.org
ПГЗ "Стефан Цанов"


Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.pgzemedelie.weebly.com


Наименование Брой тегления
DG Mecho Puh - 09.2021.pdf.pdf 47 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 09.2021.pdf.pdf"
DG Mecho Puh - 3to trimesechie 2021.pdf.pdf 40 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 3to trimesechie 2021.pdf.pdf"
DG Mecho Puh - 10.2021.pdf.pdf 27 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 10.2021.pdf.pdf"
DG Mecho Puh - 02.2021.pdf.pdf 37 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 02.2021.pdf.pdf"
DG Mecho Puh - 01.2021.pdf.pdf 36 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 01.2021.pdf.pdf"
DG Mecho Puh - 03.2021.pdf.pdf 38 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 03.2021.pdf.pdf"
DG Mecho Puh - 08.2021.pdf.pdf 36 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 08.2021.pdf.pdf"
Detska Qsla - 10.2021.pdf.pdf 39 Изтегли документ с име "Detska Qsla - 10.2021.pdf.pdf"
DG O. Mihailov - 10.2021.pdf.pdf 50 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 10.2021.pdf.pdf"
DG O. Mihailov - 3to trimesechie 2021.pdf.pdf 41 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 3to trimesechie 2021.pdf.pdf"
DG O. Mihailov - 07.2021.pdf.pdf 44 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 07.2021.pdf.pdf"
DG O. Mihailov - 09.2021.pdf.pdf 35 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 09.2021.pdf.pdf"
DG O. Mihailov - 08.2021.pdf.pdf 37 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 08.2021.pdf.pdf"
Detska Qsla - 06.2021.pdf 149 Изтегли документ с име "Detska Qsla - 06.2021.pdf"
Detska Qsla - 04.2021.pdf 148 Изтегли документ с име "Detska Qsla - 04.2021.pdf"
Detska Qsla - 02.2021.pdf 131 Изтегли документ с име "Detska Qsla - 02.2021.pdf"
Detska Qsla - 01.2021.pdf 140 Изтегли документ с име "Detska Qsla - 01.2021.pdf"
Detska Qsla - 03.2021.pdf 140 Изтегли документ с име "Detska Qsla - 03.2021.pdf"
Detska Qsla - 05.2021.pdf 191 Изтегли документ с име "Detska Qsla - 05.2021.pdf"
DG Mecho Puh - 04.2021.pdf 108 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 04.2021.pdf"
DG Mecho Puh - 2-ro Trimesechie.pdf 116 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 2-ro Trimesechie.pdf"
DG Mecho Puh - 06.2021.pdf 124 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 06.2021.pdf"
DG Mecho Puh - 05.2021.pdf 111 Изтегли документ с име "DG Mecho Puh - 05.2021.pdf"
DG L.Dimitrova - 04.2021.pdf 138 Изтегли документ с име "DG L.Dimitrova - 04.2021.pdf"
DG L.Dimitrova - 03.2021.pdf 147 Изтегли документ с име "DG L.Dimitrova - 03.2021.pdf"
DG L.Dimitrova - 05.2021.pdf 163 Изтегли документ с име "DG L.Dimitrova - 05.2021.pdf"
DG L.Dimitrova - 01.2021.pdf 152 Изтегли документ с име "DG L.Dimitrova - 01.2021.pdf"
DG L.Dimitrova - 02.2021.pdf 141 Изтегли документ с име "DG L.Dimitrova - 02.2021.pdf"
DG O. Mihailov - 03.2021.pdf 155 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 03.2021.pdf"
DG O. Mihailov - Budjet.pdf 140 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - Budjet.pdf"
DG O. Mihailov - 02.2021.pdf 164 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 02.2021.pdf"
DG O. Mihailov - 04.2021.pdf 181 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 04.2021.pdf"
DG O. Mihailov - 06.2021.pdf 150 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 06.2021.pdf"
DG O. Mihailov - 01.2021.pdf 154 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 01.2021.pdf"
DG O. Mihailov - 05.2021.pdf 158 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 05.2021.pdf"
DG O. Mihailov - 2-ro Trimesechie.pdf 135 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 2-ro Trimesechie.pdf"
DG O. Mihailov - 1-vo Trimesechie.pdf 143 Изтегли документ с име "DG O. Mihailov - 1-vo Trimesechie.pdf"
Zapoved 114 ot 18.03.2021.pdf 121 Изтегли документ с име "Zapoved 114 ot 18.03.2021.pdf"
Razpred na sredstva po deinost 311.pdf 230 Изтегли документ с име "Razpred na sredstva po deinost 311.pdf"
Zapoved 178-1.pdf 210 Изтегли документ с име "Zapoved 178-1.pdf"
Заповед 177 училища-1.pdf 186 Изтегли документ с име "Заповед 177 училища-1.pdf"
Razpred sredstva za deinost 322.pdf 139 Изтегли документ с име "Razpred sredstva za deinost 322.pdf"
Budjeti 2021 Uchilishta.pdf 159 Изтегли документ с име "Budjeti 2021 Uchilishta.pdf"
Razpred sredstva za deinost 318.pdf 189 Изтегли документ с име "Razpred sredstva za deinost 318.pdf"
ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАНЕ СРЕДСТВА ПГЗ.pdf 149 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАНЕ СРЕДСТВА ПГЗ.pdf"
Razpredelenie na sredstva za stipendii.pdf 147 Изтегли документ с име "Razpredelenie na sredstva za stipendii.pdf"
Razpredelenie na sredstva za deinost 332.pdf 139 Изтегли документ с име "Razpredelenie na sredstva za deinost 332.pdf"
Razpredelenie na sredstva za deinost 326.pdf 225 Изтегли документ с име "Razpredelenie na sredstva za deinost 326.pdf"