Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Обява за удължаване на "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Дата на публикуване: 15.02.2021 17:03 

ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА ПО КОМПОНЕНТ 3 СЕ УДЪЛЖАВА

 

 

             

            В условията на извънредна епидемична обстановка най-важното за нас е да запазим живота и здравето на най-нуждаещите се от подкрепа лица. Стремежът на Община Кнежа е овладяване на епидемичната обстановка и осигуряване на достъп до услуги за преодоляване на последиците от COVID-19.

В тази връзка и след подадено искане от страна на Община Кнежа като директен бенефициент по Процедура BG05М9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ е удължен с 1 месец срока на Договор № BG05М9ОP001-2.101-0091 – С01 за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа”. Така, услугите ще продължат да се предоставят до 31.01.2021 г. предвид наличието на неусвоен финансов ресурс в рамките на бюджета на проекта.

            Патронажна грижа получават над 120 нуждаещи се лица от всички населени места на територията на Община Кнежа.

Галя Шугльова
Ръководител на проекта
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)