Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Други бланки

Дата на публикуване: 23.03.2018 11:43

Искане за издаване на документ

Искане за издаване на документ за период

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка

Искане за прихващане и възстановяване

Искане за разсрочване/отсрочване на публични вземания

Искане за използване на РТВ

Искане за удостоверяване на доход

Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Кнежа

Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към НАП

Искане за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания

Искане за назначаване

 

Заявление за регистриране на домашни кучета

Заявление и Декларация за услуга Домашен социален патронаж

Заявление за четене на съобщение по РТВ

Заявление за извършване на Ритуал "Даване име на дете"

 

Молба-декларация за оземляване на малоимотни и безимотни граждани

 

Форма за регистриране за приемен ден