Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Първа копка

/assets/uploaded_images/header - Remont St Tsanov.png

На 12.03.2018 г. в Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ в гр.Кнежа се проведе  встъпителна пресконференция и церемония по започване на строителството по проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ „Стефан Цанов” – гр. Кнежа”. Проектът се осъществява по сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройството административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-3.002-0003 – С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Кнежа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 299 678,27 лева.

Чрез проекта ще бъдат изпълнени необходимите за сградата мерки, които да повишат нейната енергийна ефективност – ремонт, в.т.ч. топло- и хидро- изолация на покрива, топлинно изолиране външните стени, ще бъде подменена дървената дограма и металните витрини с ПВЦ – дограма. Осветлението в сградата ще бъде подменено и изпълнено с енергоспестяващи тела. Ще се изгради инсталация от соларни панели за подготовка на гореща вода. Освен това ще се реконструира отоплителната инсталация. Тези мерки ще повишат енергийния клас на сградата, а това ще се изрази в намаляване на разходите за отопление.

Ще бъде направен основен ремонт на санитарните възли в сградата и възстановяване на неработещите.

Отвън ще бъде подобрено отводняването около сградата. Ще бъде изпълнена и хидроизолация по периферията на сградата. Около нея ще се отремонтира тротоарната настилка и ще се обособят места за сядане и почивка.

В осем от учебните кабинети ще бъде създадена система за интерактивно обучение. Ще се достави и мебелно обзавеждане, с което ще се създаде повече уют и функционалност на вътрешното пространство в сградата.

Изпълнението на този проект е много полезен ход за съхраняването на нашите добри традиции и опит в осъществяването на качествено професионално образование в Община Кнежа.

 

 

/assets/uploaded_images/footer - Remont St Tsanov.png


 1. Основна рубрика: Инвестиционни проекти
 2. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 3. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 4. Процедури за подбор
 5. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 6. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 7. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 8. Информация за дарение
 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 11. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 12. Документи за кандидатстване
 13. Програма РОМАКТ
 14. Стартира приемане на заявления
 15. Списък на одобрените кандитати
 16. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 17. Покана за изразяване на интерес.
 18. Край на ремонтните дейности
 19. Първа копка - Текуща страница
 20. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 21. COVID-19-Дарение
 22. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 23. Осигуряване на топъл обяд
 24. Проект „Приеми ме 2015“
 25. "Процедура Независим живот"
 26. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 27. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 28. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)