Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Осигуряване на топъл обяд

На 25-ти май 2015 год. стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кнежа” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица в България. Община Кнежа има подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Агенция за социално подпомагане по процедура за предоставяне на БФП 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд”. Общо 120 лица от общината ще получават топъл обяд в рамките на всеки работен ден до 30 септември 2015 год. от Общински социален комплекс, селата или до посочен в заявлението – декларация адрес.

Операция „Осигуряване на топъл обяд” има за цел да допълни, надгради и разшири обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, без да ги дублира. Операцията дава възможност на трапезарията да надгради дейността си и да функционира целогодишно, в периода, в който не е осигурено национално финансиране. Общата цел на оперативната програма е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Очаква се, на национално ниво, операцията да обхване най-малко 5 000 лица и да отговори по най-адекватен начин и ефективен начин на различните потребности на най-нуждаещите се лица.

 


 1. Основна рубрика: Инвестиционни проекти
 2. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 3. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 4. Процедури за подбор
 5. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 6. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 7. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 8. Информация за дарение
 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 11. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 12. Документи за кандидатстване
 13. Програма РОМАКТ
 14. Стартира приемане на заявления
 15. Списък на одобрените кандитати
 16. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 17. Покана за изразяване на интерес.
 18. Край на ремонтните дейности
 19. Първа копка
 20. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 21. COVID-19-Дарение
 22. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 23. Осигуряване на топъл обяд - Текуща страница
 24. Проект „Приеми ме 2015“
 25. "Процедура Независим живот"
 26. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 27. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 28. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)