Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“

/assets/Proekti/Nezavisim jivot/NEZAV JIVOT LOGO.jpg
 
Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“

 

 

            Продължава изпълнението на проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Осигурените средства са предназначени за предоставяне на услугите „Социален асистент“, „Личен асистент“, „Здравен консултант“, както и психологическа подкрепа за персонала предоставящ социални услуги и мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите на социални услуги. В продължение на 23 месеца общо 52 потребители от град Кнежа и селата ще получават интегрирани социални услуги по домовете си. Здравен консултант ще ги посещава периодично, за да следи здравословното им състояние и да ги подкрепя с консултации, напътствия и препоръки. Психолог пък ще се грижи за тяхното психологическо състояние, предоставяйки им подкрепа за снижаване на стреса, успокояване, осигуряване на достатъчно внимание и възможност за обсъждане на проблемите, дефиниране и подреждане на приоритетните от тях и търсене на възможните решения. Освен на потребителите мотивационна и психологическа подкрепа ще се предоставя и на асистентите, с цел подобряване на работната атмосфера и противодействие срещу стреса на работното място. Проектът осигурява заетост до края на 2017 г. на общо 34 човека, предоставящи социалните услуги. С реализацията на дейностите по проекта се очаква дългосрочен ефект върху целевите групи в посока към подобряване на условията и потребностите от социални услуги, преодоляване на изолацията и оказване на подкрепа на хората в неравностойно положение, създаване на условия за повишаване качеството на живот, мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят със социалната си неравнопоставеност.

 

 

Екипа за управление на проекта


 1. Основна рубрика: Инвестиционни проекти
 2. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“ - Текуща страница
 3. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 4. Процедури за подбор
 5. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 6. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 7. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 8. Информация за дарение
 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 11. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 12. Документи за кандидатстване
 13. Програма РОМАКТ
 14. Стартира приемане на заявления
 15. Списък на одобрените кандитати
 16. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 17. Покана за изразяване на интерес.
 18. Край на ремонтните дейности
 19. Първа копка
 20. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 21. COVID-19-Дарение
 22. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 23. Осигуряване на топъл обяд
 24. Проект „Приеми ме 2015“
 25. "Процедура Независим живот"
 26. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 27. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 28. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)